نام بخش:
هورمون‌ شناسی
نام کامل آزمایش:
Free Beta Human Chorionic Gonadotropin
نام مشابه/ نام اختصاری آزمایش:
Free Beta hCG
نوع نمونه:
سرم
حجم موردنیاز:
0.5
موارد رد نمونه:
مقدار کم نمونه همولیز، لیپمیک و ایکتریک واضح
مدت زمان نگهداری:
3 روز 8-2 درجه2 ماه در 20- درجه
دمای انتقال نمونه:
دمای 8-2 درجه
سایر اطلاعات موردنیاز:

رعایت زنجیره سرد، پرهیز از انجماد و ذوب

روش انجام آزمایش:
ECLIA
مدت زمان جوابدهی:
روزهای زوج
تفسیر بالینی آزمایش:

گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) هورمونی است که در دوران بارداری به مقدار زیاد توسط جفت تولید می شود. در غربالگری سه ماهه اول می توان از زیر واحد بتا آزاد یا کامل استفاده کرد. سطح هر دو معمولاً طی 8 تا 10 هفته اول به سرعت در خون خانم باردار افزایش می یابد ، سپس در بقیه مراحل بارداری در سطح پایین تری کاهش و تثبیت می شود. در خارج از بارداری، hCG ممکن است توسط سلول های غیرطبیعی، بافت های جفتی یا جنینی، به ویژه تومورهای بیضه سمینوماتوز و غیر مینوموز ترشح شود. تومورهای سلول زایای تخمدان؛ بیماری تروفوبلاستیک حاملگی و تراتوم های غیر خوش خیم یا بدخیم. به ندرت ، تومورهای دیگر از جمله سرطان های کبدی، اعصاب و غدد درون ریز، پستان، تخمدان، لوزالمعده، گردن رحم و سرطان معده ممکن است hCG ترشح کنند، معمولاً در مقادیر نسبتاً متوسط.